Trang chủ > LIÊN HỆ > LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HEBEI QUNBANG.


Điện thoại:86-310-5100550  ĐT:+ 86-15733010900


Người liên hệ:Mr.Guoqiang Wang    E-mail:  hdsqbwz@hdqunbang.com


THÊM:  Phòng 1402 Tòa nhà Deyuan, số 8383 đường Đông Phương, thành phố Handan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Bán hàng 1: Sara Lee 15733010900          E-mail:  sara@hdqunbang.com


Bán hàng 2:   Linda Xie 15333205796         E-mail:  linda@hdqunbang.com


Bán hàng 3: Ann Wang 15733619377       E-mail:  rosemary@hdqunbang.com


Bán hàng 4:Judy Thương 13082159569       E-mail:  Judy@hdqunbang.com


×